Ξένες Γλώσσες

Διδάσκονται

  • Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά όλων των επιπέδων.
  • Δημιουργία τμημάτων εντατικών, υπερεντατικών και θερινών ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.
  • Δημιουργία ΝΕΩΝ τμημάτων όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Οι μαθητές μας αξιολογούνται

  • Με συνεχείς διαγωνισμούς αξιολόγησης ( test ) σε όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ( Α.Σ.Ε.Π.)
  • Με προσομοίωση γραπτών και προφορικών εξετάσεων μέσω του ολοκληρωμένου πρόγραμματος προετοιμασίας (mock-exams).

Στο "γένεsis" κάθε ώρα διδασκαλίας είναι σημαντική

  • Οι ώρες διδασκαλίας είναι πραγματικές.
  • Απώλειες ωρών διδασκαλίας λόγω ασθενείας εκπαιδευτικών ή δυσμενών καιρικών συνθηκών αναπληρώνονται.

Διδάσκουν εκπαιδευτικοί

  • Πτυχιούχοι που επιλέγονται σύμφωνα με την προσωπικότητα, την ικανότητα διδασκαλίας ,το επίπεδο και τη μεταδοτικότητα.
  • Που ενημερώνονται με συνεχείς ,σύντομους κύκλους επιμόρφωσης (σεμινάρια).

Οι εκπαιδευτικοί ελέγχονται για

  • Το έργο τους με προσωπική επίβλεψη από τη διεύθυνση του εκπαιδευτηρίου.